بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( وب دا)؛ دکتر سید حسن هاشمی در پیامی به مناسبت فرا رسیدن روز پرستار ، گفت: عدالت اقتضاء دارد تبريك و تهنيت به پرستاراني كه الگوي عشق و پرستشR04; خودرا  درعمل، حضرت زينب كبرا(س) قرار دادهR04;اند، نه در چارچوب بزرگداشتي از اين دست يعني سالي يكR04;بار، بلكه به عنوان یک الزام، تلاش آنان در همه روز سال در برنامه توسعه كشور بهR04;ثمر بنشيند تا روز پرستار و نقش خستگی ناپذیر آنان ، بهR04;درستي تبيين و ديده شود.

وزیر بهداشت در این پیام با یادآوری این که هیچ مسئول منصفی منکر آن نیست که از نظر استانداردهای پرستاری تعداد پرسنل فداکار پرستار، نصف نیاز کشور هستند، افزود: خود  را موظف ميR04;بينيم تا دغدغهR04;هاي مبتني بر امنيت شغلي و نظام پرداخت عادلانه از جمله طرح پرداخت مبتني برعملكرد را بهR04;عنوان روشي براي اجراي تعرفهR04;هاي پرستاري به صورت بستهR04;هاي خدمتي در بالين ادامه دهیم. علاوه براين نحوه باز توزيع درآمد بيمارستانR04;ها را ابلاغ كردم تا با اجراي آزمايشي آن ظرف دو سه ماه، ايرادات و اشكالات شناسايي و برطرف شود.

متن کامل پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز پرستار به شرح زیر است:

 

تلاش توام با عشق برای كاهش آلام بیماران

زیستن در كرانهR04;هاي درد و رنج، بيدار خوابيR04; براي روشن نگاه داشتن نور حيات، رفت و آمد مدام در نقطه آغاز و پايان و تولد و مرگ، داستان زندگي روزمره پرستاران است، آنR04;گونه كه شكوه عشق و فداكاري پيام آور كربلا آن را به اوج شايستهR04;اش رساند. هم آنان كه حتی اگر منشور حقوق بیمار نبود، مونس و همدم نالهR04;اي كوتاه و حزنR04;آور تا فريادهايي دلخراش بوده و هستند تا جامعه بداند نگهبانان سلامت، در سختR04;ترين شرايط بيمار، اميد به زندگي در نگاه گرم و دستان شفابخش آنان لانه كرده است؛ و آنان به صفت حياتR04;بخشي شهرهR04;اند. 

در چنین روزی گرامی که روز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار نامش گذاشته اند، فرصت را مغتنم می شمارم تا با همکاران پرستارم، چند جمله ای سخن بگویم.

عدالت اقتضاء دارد تبريك و تهنيت به پرستاراني كه الگوي عشق و پرستشR04; خودرا  درعمل، حضرت زينب كبرا(س) قرار دادهR04;اند، نه در چارچوب بزرگداشتي از اين دست يعني سالي يكR04;بار كه بهR04;جا و ضروري است، بلكه به عنوان یک الزام، زحمت و تلاش آنان باید در همه 365 روز سال در برنامه توسعه كشور بهR04;ثمر بنشيند تا روز پرستار و نقش خستگی ناپذیر آنان كه امسال مصادف با ورود به يكصدمين سال دانشگاهي شدن پرستاري نيز هست، در عبور از دشواريR04;هاي طاقت فرسای طرح هدفمندي یارانه ها، بهR04;درستي تبيين و ديده شود.

هیچ مسئول منصفی منکر آن نیست که از نظر استانداردهای پرستاری پرسنل فداکار پرستار، نصف نیاز کشور هستند و وظایف نصف دیگر نیز بردوش آنان سنگینی می کند. چه بسا اگر تحريمR04;هاي كمرشكن نبود، برنامه ریزی برای رفاه حال قشر پرستار مانند ديگر اقشار مردم، تا این اندازه دشوار نمی شد.

از این رو در جهت رفع تنگناهاي ملی بود كه سياست هاي كلي سلامت از سوي مقام معظم رهبري به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ شد و اهداف بلند دولت تدبير و اميد، و برنامهR04;هاي آن در تحقق چنين سمتR04;وسويي سامان يافت به نحوي كه حوزه سلامت را به اولويت نخست كشور تبديل كرد تا پاسخR04;گوي مطالبات استراتژيك مردم در كاهش هزينهR04;هاي درمان باشد و چشمR04;انداز آينده كشور را در حوزه سلامت براي رفاه مردم، و رفاه پرسنل بهR04;ويژه رفاه پرستاران، قابل تحمل و توام با اميد و بهروزي روزافزون سازد.

با این همه شما به عنوان بخش مهمی از جامعه سلامت کشور، دارای وزن و نقش برجسته بوده و هستید که بارها روايتR04; نجات جان بيماران را از زبان پزشكان در باره تلاش پرستاران، و یا از سوي همراهان بيمار شنيدهR04;ام. از اين رو خود  را موظف ميR04;بينيم تا دغدغهR04;هاي مبتني بر امنيت شغلي و نظام پرداخت عادلانه از جمله طرح پرداخت مبتني برعملكرد را بهR04;عنوان روشي براي اجراي تعرفهR04;هاي پرستاري به صورت بستهR04;هاي خدمتي در بالين ادامه دهیم. علاوه براين نحوه باز توزيع درآمد بيمارستانR04;ها را ابلاغ كردم تا با اجراي آزمايشي آن ظرف دو سه ماه، ايرادات و اشكالات شناسايي و برطرف شود.

بهR04;خوبي آگاهم رسيدگي به سلامت بيماران در حكمراني خوب قابليت تجلي و ظهور دارد. حكمرانيR04;اي كه حق كاركنان را براساس سطح عملكرد و مشقات آن پرداخت ميR04;كند تا تبعيض و شكاف عميق منجر به نارضايتي نشود. براين اساس بود كه در نخستين گام، با اعتقادي كه به حرفه پرستاري دارم، معاونت پرستاري را ابقاء و در 8 محور  تاكيد كردم  مسايل پرستاري با جديت در دستور كار قرار گيرد. حكمراني خوب زمانی می تواند پاسخگوي شهروندان در حوزه سلامت باشد، كه نيروي انساني در انجام وظایفش دارای انگيزه كافي باشد.

 در بازرسيR04;هاي رسمي و غيررسمي، روزانه و شبانه، و گاه نیمه های شب از بيمارستانR04;ها، همواره استراحت توام با آرامش بيماران را در آيينه چهره مصمم كاركنان و پرستاران پرتلاش آن جست و جو کرده ام. نگاه پرمهر پرستار به بيمار بيانگر تلاش توام با عشق به كاهش آلام آدميان است.

 از منظر روانR04;شناسي پرستار از دو حوزه وجودي با بيمار سروكار دارد: ابتدا از بعد تخصصي و كارآمدي كه دستورات پزشكي و علم نگهداري بيمار را بهR04;كار ميR04;گيرد و ديگري روح سرشار از ايماني كه پرستاري از بيمار در آن موج ميR04;زند و زینب وار عصاي دست بيمار براي بازگشت بهR04;زندگي ميR04;شود. و اگر بیمار دیر مراجعه نکرده باشد، اغلب با پرستاری خوب است که نیرومندتر از گذشته شده به صحنه زندگی بازمی گردد؛ و این یعنی بازگشت نیرومند از کرانه مرگ به کرانه زندگی.

باچنین بینشی است که دفتر وزارتي و معاونتR04;ها همه موظفR04;اند باتعاملات سازنده، موثر و به موقع، هر مشكلي را با بررسي كارشناسي در برنامه از سر راه اين قشر بردارند. اگر چه، ميR04;دانيم بر دوش گرفتن رسالت خطير تحقق ترويج همهR04;جانبه و پايدار توسعه سلامت در جامعه، بدون اشتباه نميR04;تواند باشد. از این رو چشم اميد داريم همكاران پرتلاشR04;مان، پرستاران عزیز با نقد علمي برنامهR04;ها و عملكردها، ما را همراهی کنند كه در اين راه همواره خود را محتاج مردم و پرسنل خدوم و پرتلاش ميR04;دانيم.

اميدوارم براي تبريك و تهنيت روز پرستار، يعني روز شما همكاران گرامي، بازنمايي مسئوليت سخت و دشوار پرستاري را بهR04;درستي تصوير كرده باشم و كماكان با ياري، همدلي، و همراهي يكديگر راه سختي كه درپيش گرفتهR04;ايم مصمم و پرتوان بپوييم. مجددا این روز باشکوه یعنی ولادت پیام آور نهضت حسینی حضرت زینب کبرا، و روز پرستار را به همکارانم؛ پرستاران، در اقصی نقاط کشور تبریک و تهنیت عرض می کنم.  

 

دكتر سيد حسن هاشمي/ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی