بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، قائم مقام وزیر بهداشت، امام جمعه وفرماندارویژه شهرستان، ریاست وهیات رئیسه دانشگاه ، ضمن بازدیداز بخشهای درمانی بیمارستان وعیادت از بیماران، با حضور در ایستگاههای پرستاری
   
   
   
   
   
   
 واهدای شاخه گل، روزپرستار راگرامی داشتند.