بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان : همزمان با15 اسفند و روز درختکاری ، با حضور امام جمعه ، فرماندارویژه  وجمعی از مسئولین شهری ومدیران وپرسنل بیمارستان،  چند اصله نهال درمحیط بیمارستان کاشته شد .