بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

" من احیاها فکانما احیاالناس جمیعا(32 مائده)
هرکس نفسی راحیات بخشد، مثل آن است که همه ی مردم راحیات بخشیده است . "


به گزارش روابط عمومی بیمارستان،
عمل جراحی برداشتن2کلیه ،کبد وپانکراس شادروان امیرخوشنام، جوان 21 ساله فسایی که دچار مرگ مغزی شده بود، در اتاق عمل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد واعضای اهدایی ایشان، برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان نمازی شیراز منتقل گردید.