بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، مانور آمادگی درزمان وقوع بحران، در روز شنبه مورخ 23/12/93 طبق برنامه ریزی های انجام شده خاصی برگزار گردید.
از اهداف برگزاری مانور، می توان: 1- ارزیابی نقاط ضعف وقوت،2- محک توان وانسجام نیروهای بحران، 3-حفظ آمادگی ایشان رابرشمرد.
پس ازنواخته شده آژیربحران
 دربیمارستان ، نیروهای عملیاتی وپشتیبانی دراسرع وقت درمحل پیش بینی شده حاضر گردیدند وسپس حدود 20نفرمصدوم  فرضی که توسط 5 دستگاه آمبولانس و 1 دستگاه اتوبوس آمبولانس مرکز فوریت های پزشکی115،  ازمحل وقوع حادثه به بیمارستان منتقل شده بودند را پس ازپذیرش وگرفتن شرح حال، به منظور انجام اقدامات درمانی ومراقبت های لازم توسط متخصصین طب اورژانس ، پزشکان وکادر درمانی به بخش های اتفاقات، احیاء ،اتاق عمل و... انتقال یافتند.
گفتنی است در این مانور، دکترشکوهیان، ریاست محترم بیمارستان، دکترنجفی، مدیرمحترم حوادث فوریت های پزشکی  در محل حاضر وازنزدیک در جریان روند اجرایی این مانور قرار گرفتند. دکترشکوهیان در پایان برنامه، ضمن ارزیابی مثبت از روند عملیاتی مانور، در آستانه سال جدید، آمادگی 100درصدی کلیه بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا را در پذیرش گروهی مصدومین حوادث، خصوصا سوانح وتصادفات احتمالی نوروز اعلام نمودند .