بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان :درهفته پایانی سال مسئولین بخش های درمانی درفضایی صمیمانه از مدیر خدمات پرستاری ومامایی جناب آقای قاسم سرسبز به پاسداشت حمایت های خالصانه ویک سال تلاش وکوشش بی دریغشان تقدیر وتشکر نمودند.