بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

تصاویر بازدید از اورژانس ، بخشهای بستری ، ارتقاء هتلینگ و ... بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)