بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخباربه گزارش روابط عمومی بیمارستان:
 همزمان بااولین روزسال۹۴، نوجوان 15 ساله فسایی در هنگام روشن نمودن موتور سیکلت خود دچار حادثه سوختگی از ناحیه شکم - گردن - دستها توسط اورژانس 115 فسا به بیمارستان ولی عصر (عج) انتقال داده شد .و پس از انجام اقدامات اولیه به مر کز سوختگی  بیمار ستان قطب الدین شیراز منتقل گردید.