بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، اولین جلسه هیات رئیسه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در روز شنبه مورخ 94/1/15، به ریاست دکتر شکوهیان وسایراعضا تشکیل گردید.
در این جلسه ضمن تقدیر وتشکر از کلیه مدیران وپرسنل محترم بخشها وواحدهای مختلف در سال 93 وآرزوی موفقیت در سال کاری جدید، نتایج نظرسنجی پرسنل از حوزه مدیریت وبرخی از واحدها ، بررسی گردید واعضا در خصوص برنامه های عملیاتی در سال 94و ادامه روند بهسازی وهتلینگ بیمارستان به تبادل نظر پرداختند .