بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه هتلینگ بیمارستان، باحضوراعضا وبه ریاست دکترشکوهیان درروزسه شنبه مورخ 94/1/25تشکیل گردید.

اهم مباحث جلسه :
- پیگیری درب های اتوماتیک بیمارستان
- انعکاس مناسب فعالیت های بیمارستان در سطح شهرستان
- بررسی مسائل ومشکلات بخش های درحال بهسازی و ...