بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وب دا)؛ دکتر سیدحسن هاشمی در این پیام آورده است:

 

آزمایشگاهیان کشور در صف مقدم اجرای برنامه تحول نظام سلامت و ایجاد بستر رضایتR04;مندی بیماران قرار دارند و رؤساي دانشگاه­هاي علوم پزشكي سراسر کشور باید از هیچ کوششی برای تأمین رضایت همکاران آزمایشگاهی خود فروگذار ننمایند.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

 

به نام پروردگار مهربان

 

جامعه فرهیخته آزمایشگاهیان کشور، اعم از کارکنان فنی، اداری و خدماتی، همواره پشتیبان نظام سلامت بودهR04;اند و زاد روز حکیم جرجانی، فرصتی برای یادآوری زحمات و خدمات این گروه ارزشمند جامعه پزشکی و سپاسگزاری از نقش بدون جایگزین ایشان است.

تعهد به توسعه کمّی و کیفی خدمات و کوشش برای عدم توقف پشتیبانی آزمایشگاهی در تمامی عرصهR04;های سلامت، علیR04;رغم فراز و نشیبR04;های اقتصادی و محدودیتR04;های کشور که از ویژگیR04;های شایان توجه مدیران و کارکنان آزمایشگاهR04;های کشور میR04;باشد، تنها گوشهR04;ای از تلاشR04;های این عزیزان است.

آزمایشگاهیان کشور همچنین در صف مقدم اجرای برنامه تحول نظام سلامت و ایجاد بستر رضایتR04;مندی بیماران قرار دارند، شایسته است رؤساي دانشگاه­هاي علوم پزشكي سراسر کشور و دستگاهR04;های مرتبط، از هیچ کوششی برای تأمین رضایت همکاران آزمایشگاهی خود فروگذار ننمایند.

سی ­ام فروردین ماه بر همه آزمایشگاهیان پزشکی کشور مبارک باد.