بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کارگاه آموزشی آشنایی بامسائل ، قوانین ودستورالعمل های اداره کارو امور رفاهی در محل سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا در روز چهارشنبه مرخ 94/2/2باحضور کارشناسان ارشد اداره کارواموراجتماعی و سازمان تامین اجتماعی شهرستان،مسئولین اداره اصناف، مدیران دانشگاه علوم پزشکی وبیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزار گردید .