بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، در راستای اعتبارسنجی بیمارستانهای کشور، طی بازدید کارشناسان ارشد سازمان های بیمه گر، محمودی ورمضانلی،  از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، عملکرد و اقدامات صورت گرفته در حوزه بیمه مورد بررسی قرار گرفت .

ایشان ضمن اشاره به بازدیدخویش از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در سال 1392 اذعان نمودند : امروزماشاهد تغییروتحول اساسی، خصوصا در امر ارتقاء هتلینگ بیمارستان هستیم .