بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، ارزیابی از عملکرد یکساله بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا باحضور کارشناسان ارشد محترم وزارت بهداشت از امروز دوشنبه مورخ 94/2/7 بابرگزاری جلسه ای در سالن کنفرانس بیمارستان آغاز گردید .

در این جلسه که باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید ونواخته شدن سرود ملی با حضورارزیابان، کارشناسان معاونت درمان دانشگاه ومسئولین بخشهای بیمارستان، آغاز گردید، یوسف کریم زاده، مدیر داخلی بیمارستان، به نمایندگی از دکتر شکوهیان، ریاست بیمارستان، که بعلت عمل جراحی در یکی از بخش ها بستری بودند، طی سخنانی ضمن خیرمقدم به حضار، از ضریب اشغال تخت 108 درصدی بیمارستان خبردادند واشاره نمودند این به معنای مواجه بودن بابحران درهرروز کاری بوده است وکه این حجم بالای کاری، جز با همت مضاعف همکاران مامحقق نمی شد.ایشان ادامه دادند: بیش از 70درصد مراجعین ما، اقشار کم درآمد و روستاییان عزیزی هستند که حتی توان پرداخت 3 درصد هزینه پیش بینی شده در طرح تحول نظام سلامت را ندارند . وی در پایان ابراز داشتند: طرح اعتبار بخشی از بیمارستان ها، قطعا باعث آشکار شدن نقاط ضعف خواهد گردید که آگاهی ورفع آنها، تاثیر مستقیم در بهترشدن خدمات ارائه شده به بیماران خواهد داشت .

در ادامه جلسه، آقای صادقی ارزیاب ارشد وزارت، اظهار امیدواری نمودند که باهمکاری مسئولین بیمارستان، بتوانندازکلیه بخشها و واحدهابازدید داشته باشند .

آقای قطبی نژاد، دیگر ارزیاب ارشد وزارت، نیزگفتند: اعتباربخشی باعث تعامل بیشتر بیمارستانها ودانشگاه ها، تعریف یکسان ارائه خدمات در بیمارستانها ودر اختیار دادن فیدبکی از عملکرد یکساله بیمارستان هابه مسئولین از نگاه و زاویه ای خارج از خود مجموعه و... شده است و اظهار امیدواری نمودند بتوانند از هم فکری های همه همکاران بهره مند شوند .

این جلسه با نمایش کلیپ وپاورپوئینتی جامع از مشخصات،عملکردها، شاخص ها و... یکساله بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا به پایان رسید .