بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه اختتامیه اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، در روز چهارشنبه مورخ 9/2/94در سالن کنفرانس بیمارستان تشکیل گردید .

در این جلسه که دکترعسکری ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا،دکترشکوهیان ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ، کارشناسان ارشد ارزیاب وزارتخانه، کارشناسان ارزیاب معاونت درمان دانشگاه ومسئولین بخشهای مختلف بیمارستان حضور داشتند، دستاوردها، نقاط ضعف وقوت ارزشیابی صورت گرفته از بخشها و واحدهای بیمارستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

دکترعسکری در ابتدای جلسه، ضمن عرض خیرمقدم وخوشامد به کارشناسان ارشد وزارت، ابراز داشتند: باوجود سفرریاست محترم جمهوربه استان فارس، اهمیت موضوع ارزیابی واعتباربخشی باعث شد تادقایقی را درجلسه شماحضور یابم.

ایشان فرآیند اعتباربخشی رافرآیندی دینامیک توصیف نمودند که نه تنها در ایام ارزیابی، که در طول سال درکلیه حوزه های ستادی درمان، بهداشت، غذاودارو و بیمارستان انجام می شود.در این فرآیند بایستی مشکلات یافت ودرخصوص راه حل آنها، راهکار اندیشیده شود.

وی بااشاره به ضریب بالای اشغال تخت( دربعضی ازبخش هاحتی بالای 100 درصد) ، ازبیمارستان ولیعصر(عج)فسا بعنوان بیمارستانی ریفرال  نام بردند.

در ادامه جلسه، صادقی، کارشناس ارشدوزارتخانه، ضمن قدردانی ازهمکاری بی شائبه مسئولین بیمارستان، دلگرمی خاص کارکنان بیمارستان رامثال زدنی خواندند وگفتند: احساس کردیم حرکت خیلی خوبی شروع شده است .

وی نیاز شهرستان رابه داشتن 2 مرکزاورژانس ضروری ارزیابی وبرافزایش نیروی انسانی وایمنی بیماران تاکید نمودند .

قطبی نژاد، دیگر کارشناس ارزیاب وزارت، نیزضمن تبریک سالروزولادت حضرت امیرالمومنین علی(ع) و روز مرد وتشکر ازهمه مجموعه، ازمشهود بودن خیز بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا به سمت درجه یک عالی خبر دادند .

وی از روح تعامل وهمکاری بسیارخوب، بین تیم ستادی دانشگاه وبیمارستان اظهار خرسندی نمودند وابراز داشتند: باتوجه به اینکه طرح اعتباربخشی، طرحی ملی است که در ابتدای راه خود قرار دارد، این تعامل باعث اعتمادبخشی موثرتر این طرح خواهد شد .

وی از ارزشیابی دقیق ومنصفانه همراه با آموزش در این سه روز خبر داند وگفتند: اعتباربخشی باعث انتقال اطلاعات وتجربیات گردیده است .

در ادامه این جلسه، دکترشکوهیان ابراز داشتند: ارزشیابی، فارغ ازنمره، باعث آموزش اساسی مبتنی برعملکرد گردیده است.

وی با اشاره به اینکه باعث مباهات است که ریاست دانشگاه ومعاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه،  اشراف کامل برمسائل ودردهای درمانی دارند گفتند: امروز در مسیر انقلاب سلامت قرار داریم وهدف ما ارتقاء است که پایانی ندارد .

گفتنی است این جلسه با بحث و بررسی نقاط ضعف وقوت ارزشیابی وتقدیراز ارزیابان محترم به پایان رسید .