بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، اسامی افراد برگزیده در بخش شفاهی مرحله دانشگاهی بیستمین جشنواره قرآن و عترت اساتید، كاركنان، به نقل از سرپرست اداره قرآن وعترت دانشگاه، به شرح ذیل اعلام می گردد. 
ضمن تبریک به همه این عزیزان، امید که درپناه قرآن محفوظ وسربلندباشند.


***نتايج آزمون شفاهي قرآن و عترت اساتيد و كاركنان در بخش برادران***

الف- رشته تحقيق (قرائت )

1-    موسي كريم

2-   يوسف عليپوريان

3-  سيد محمد رضا منصوري ( ازبیمارستان ولیعصر(عج) فسا )

 

ب- رشته ترتيل

1-    مجتبي خالقي ( ازبیمارستان ولیعصر(عج) فسا )

2-   عبدالعظيم كريمي زاده

3-  علي كوهي ( ازبیمارستان ولیعصر(عج) فسا )

 

ج- رشته حفظ 5 جزء

1-     علي اكبر رشيدي

 

د- رشته اذان

1-    موسي كريم

2-   يوسف عليپوريان

3-  مجتبي خالقي ( ازبیمارستان ولیعصر(عج) فسا )

 

 

***نتايج آزمون شفاهي قرآن و عترت اساتيد و كاركنان در بخش خواهران***

الف- رشته تحقيق( قرائت )

1-    نرگس نصيري

2-     طاهره كارگر

 

ب- رشته ترتيل

1-    سيده عاطفه موسوي

2-   مليحه عسكري

3-     ليلا مجيدي كيا

 

ج- رشته حفظ 5 جزء

1-    فاطمه فيروزي