بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کنفرانس آموزشی گزارش نویسی پرستاری  به همت سوپروایزرآموزشی بیمارستان، سرکارخانم بخشی زاده، در تاریخ 19 اردیبهشت ماه 94، توسط آقای حریری، کارشناس ارشد بهداشت جامعه وعضو هیات علمی دانشگاه، با حضور پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، در محل سالن کنفرانس برگزار گردید .

خاطرنشان می گردد در تاریخهای 2/3/94 و7/3/94 ، این دوره، به منظور استفاده پرستارانی که موفق به حضور در این دوره نشدند، تکرار خواهد گردید.