بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کنفرانس آموزشی احیای قلبی-ریوی پایه به همت سوپروایزرآموزشی بیمارستان، سرکارخانم بخشی زاده، در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 94، توسط آقای امیرخانی، کارشناس ارشد مراقبت های ویژه وعضو هیات علمی دانشگاه، با حضور جمعی از پرسنل درمانی وغیر درمانی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) در محل سالن کنفرانس برگزار گردید .

خاطرنشان می گردد در تاریخهای 24/2/94 و31/2/94 ، این دوره، به منظور استفاده همکارانی که موفق به حضور در این دوره نشدند، تکرار خواهد گردید.