بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزار ش روابط عمومی بیمارستان :نشست ماهیانه سر پرستاران با حضور مدیرمحترم ومترون  بیمارستان در پیرامون بررسی مشکلات پرستاری بر گزار گردید. درادامه نتایج ارزیابی اعتبار بخشی به اطلاع ایشان رسانده شد. و در پایان از زحمات مسئولین بخشها در ارزیابی اعتبار بخشی تقدیر وتشکر گردید.