بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

حضوركارشناسان ارشد وزارتخانه دربیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، صبح امروز دوشنبه مورخ 4/3/94، راس ساعت 8 صبح ، باحضور کارشناسان ارشد محترم وزارتخانه سرکارخانم مستوفی وآقای وظیفه، ریاست بیمارستان وکلیه مدیران ومسئولین بخشهای بیمارستان، برنامه ارزیابی ایمنی بیمار بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، در سالن کنفرانس رسما کلید زده شد .

در ابتدای این جلسه، دکترمحمدشکوهیان، ریاست بیمارستان طی سخنانی اظهار داشت: امروز بارضایت خاطر وحقیقتاباتجربه 35 ساله مدیریتی که دارم، اعلام می کنم، کلیه مسئولین وکارکنان این بیمارستان، کاملا درراستای اهدافی که در توسعه طرح سلامت وجود دارد،در حال طی مسیرندو باتوجه به تجربه وریزبینی ارزیابان محترم که قطعا جمع بندی دانش وتجربیات کل کشور است، موجبات ارتقاء وپیشرفت این بیمارستان فراهم خواهد شد .

در ادامه خانم مستوفی بیان داشتند : ایمنی بیمار چیزی جز رضایتمندی بیمار نیست وهمان چیزی است که به عللی می تواند مورد غفلت واقع گردد .

ایشان افزودند: ارزیابی ما بیشتر جنبه آموزشی دارد، زیرا می خواهیم کارعلمی واصولی انجام دهیم،گرچه به مستندات نیز کار داریم وبعنوان پایه اول خواهد بود، بنا داریم این اصول را اجرایی نماییم.

این کارشناس ارشد گفتند: ما می خواهیم میزان عفونت های بیمارستانی کاهش پیداکند واین فقط بایکسری مستندات وقلم وکاغذ جاری وساری نمی شودوهمکاری تیمی راطلب می کند ونیازمند حمایت های مدیریتی می باشد که در اینجا فراهم می باشد .

در ادامه جلسه، آقای وظیفه ، اظهار امیدواری نمودند که خانواده بزرگ فسا بتواند در این بیمارستان، باکارتیمی به اهداف کوتاه مدت وبلندمدتی که دربرنامه استراتژی خود تعریف نموده اند، برسدوبتوانند از تجربه همکاران، استفاده نمایند .

در پایان جلسه نیز کلیپی از عملکرد بیمارستان در حوزه ایمنی بیمار پخش گردید که مورد استقبال ارزیابان قرار گرفت .