بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته اقتصاددرمان در روز پنجشنبه مورخ 7/3/94، راس ساعت 8:30با حضور اعضای کمیته تشکیل گردید .
باتوجه به شروع فصل گرماوافزایش میزان مصرف آب وبرق، مصوب گردید کمیته تدابیر لازم در خصوص صرفه جویی منابع اتخاذ وعملیاتی نماید.همچنین بر ارائه خدمات درمانی مناسب وکاهش هزینه بیماران در حدامکان تاکید گردید .