بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی، آزمون توانمندی ازپرسنل پرستاری شرکتی بیمارستان در روزشنبه مورخ 16/3/94باحضورجناب آقای سرسبز، مترون بیمارستان، توسط سوپروایزرآموزشی  برگزار گردید.هدف از اجرای این آزمون، افزایش انگیزه پرسنل در راستای به روز رسانی اطلاعات وارتقاءخدمات پرستاری بوده است .

طی هماهنگی انجام شده بامدیریت محترم بیمارستان، نفرات برگزیده دراین آزمون به نحومقتضی تقدیرخواهند شد .