بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دوره آموزشی کاربااتوماسیون اداری توسط سرکارخانم شب زنده دار، جهت مسئولین واحدهای درمانی به اهتمام سوپروایزر آموزشی بیمارستان در روزچهارشنبه مورخ 20/3/94 برگزار گردید .