بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 دبیرکمیته تنبیه وتشویق بیمارستان،در گفتگو با روابط عمومی بیمارستان،  آخرین مصوبه این کمیته را در خصوص معرفی کارکنان نمونه بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان دراردیبهشت ماه 1394  به شرح ذیل اعلام نمودند :