بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه هتلینگ بیمارستان، در روزچهارشنبه مورخ 3/4/94 به ریاست دکترشکوهیان وباحضور سایر اعضا برگزار گردید .

در این جلسه، ابتداگزارشی از مصوبات جلسات قبل و روند اجرای آنها ارائه گردید .

درادامه موضوعاتی نظیر بهسازی لابی( سالن ورودی) طبقه سوم و اطلاع رسانی درخصوص موقعیت همراه سرا جهت استفاده همراهان بیماران غیربومی و... مورد بحث قرار گرفت .