بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه هتلینگ بیمارستان، در روزسه شنبه مورخ 9/4/94 به ریاست دکترشکوهیان وباحضور سایر اعضا برگزار گردید .

در ابتدای جلسه، دکترشکوهیان، ضمن ابراز خرسندی ازآغاز بهسازی لابی ( سالن ورودی) طبقه سوم بیمارستان، توقف موقت بوجود آمده در خصوص بحث هتلینگ را نداشتن بخش جایگزین درمورد بخش های جدید عنوان نمودند.
ایشان برتعامل بیشتربا دانشگاه وبراهتمام ویژه در امرنگهداشت تاکید نمودند .

در ادامه، مسائل متعددی به بحث وتبادل نظرگذاشته ودرباره آنها تصمیمات لازم اتخاذ گردید . اهم این موارد عبارت بودند از:

1-    سرمایش تزریقات بخش اتفاقات بیمارستان

2-   ترمیم پلی کربنات سقف سایبان پارکینگ عمومی ونقلیه بیمارستان

3-  توسعه فضای اتاق استراحت آزمایشگاه

4-   پیش بینی افزایش ظرفیت وهمچنین توسعه فضای فیزیکی اکسیژن سازهای بیمارستان

5-   توجه ویژه به مسئله میزان مصرف ومخازن ذخیره آب درفصل تابستان