بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کارگاه آموزشی احیای قلبی-ریوی پیشرفته، به همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان، توسط جناب آقای دکتر ولی زاده، متخصص قلب وعروق وپزشک مسئول CPCR بیمارستان برگزار گردید . 

در این کنفرانس آموزشی، مباحث ذیل مطرح گردید :

v    نحوه کاربا دستگاه دفیبریلاتور

v    آشنایی بانحوه کاربا پیس میکرپوستی

v    علل ایست قلبی-تنفسی

v    آشنایی با داروهای ترالی اورژانس خصوصا داروهای آنتی آریتمی

خاطرنشان می گردد این کارگاه با استقبال گسترده کادر پرستاری ومامایی بیمارستان مواجه گردید .