بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه تدوین گزارش عملکرد برنامه تحول نظام سلامت در روز شنبه مورخ 31 مردادماه 94 به ریاست دکترشکوهیان، ریاست بیمارستان، تشکیل گردید .

در این جلسه در خصوص مستندسازی وارائه گزارش از فعالیت های انجام شده در راستای طرح تحول نظام سلامت وبسته های خدمتی این طرح، تصمیم گیری صورت گرفت .