بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، با حضور ریاست دانشگاه، دکتر عسکری وهیات رئیسه دانشگاه، دکترشکوهیان ریاست بیمارستان وسایرمدیران، سالروز تولدشیخ الرئیس، حکیم ابوعلی سیناو روز پزشک گرامی داشته شد .