بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، در راستای اعتباربخشی بیمارستان های کشور، در روز دوشنبه مورخ 30/6/94، ناظرین بیمه سلامت استان ازبخشهای ویژه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بازدید نمودند .