بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، معاون محترم فرهنگی ودانشجویی دانشگاه، دکتر نقدی باحضور مدیریت داخلی بیمارستان، آقای کریم زاده، از بخش های مختلف بیمارستان بازدید واز نزدیک در روند مسائل ومشکلات دانشجویان بالینی قرار گرفته  و  تصمیمات لازم را اتخاذ نمودند .