بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر به همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، باحضور پرسنل بخش های اطفال ونوزادان، اورژانس اطفال، زنان وزایمان، زایشگاه وجراحی عمومی زنان برگزار گردید .

خاطرنشان می گردد خانم ها : دکتراسماعیل زاده(متخصص اطفال)، دکترشیروانی، مرادی واحمدی(متخصصین زنان وزایمان)، آقای دکتر ساداتی(متخصص اطفال) وسرکارخانم ها عسکریان وزمانی(کارشناسان مامایی) به عنوان مدرسین این کارگاه، به ارائه مطالب آموزشی پرداختند .