بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، آقایان پورتقی و قاسمی کارشناسان امور سلامت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص پیگیری اعتبارات عمرانی ، از بخشهای درمانی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ، مرکز جراحی قلب باز ، محل احداث ساختمان جدید اورژانس بیمارستانی ، دیالیز بیمارستان  حضرت ولیعصر(عج) بازدید نمودند.