بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 • 	بازدید وزیر بهداشت از غرفه بیمارستان در حاشیه همایش مجریان برتر ارتقاء هتلینگ بازدید وزیر بهداشت از غرفه بیمارستان در حاشیه همایش مجریان برتر ارتقاء هتلینگ
 • 	بازدید وزیر بهداشت از غرفه بیمارستان در حاشیه همایش مجریان برتر ارتقاء هتلینگ بازدید وزیر بهداشت از غرفه بیمارستان در حاشیه همایش مجریان برتر ارتقاء هتلینگ
 • 	بازدید وزیر بهداشت از غرفه بیمارستان در حاشیه همایش مجریان برتر ارتقاء هتلینگ بازدید وزیر بهداشت از غرفه بیمارستان در حاشیه همایش مجریان برتر ارتقاء هتلینگ
 • 	بازدید وزیر بهداشت از غرفه بیمارستان در حاشیه همایش مجریان برتر ارتقاء هتلینگ بازدید وزیر بهداشت از غرفه بیمارستان در حاشیه همایش مجریان برتر ارتقاء هتلینگ
 • 	بازدید وزیر بهداشت از غرفه بیمارستان در حاشیه همایش مجریان برتر ارتقاء هتلینگ بازدید وزیر بهداشت از غرفه بیمارستان در حاشیه همایش مجریان برتر ارتقاء هتلینگ
 • 	بازدید وزیر بهداشت از غرفه بیمارستان در حاشیه همایش مجریان برتر ارتقاء هتلینگ بازدید وزیر بهداشت از غرفه بیمارستان در حاشیه همایش مجریان برتر ارتقاء هتلینگ
 • 	بازدید وزیر بهداشت از غرفه بیمارستان در حاشیه همایش مجریان برتر ارتقاء هتلینگ بازدید وزیر بهداشت از غرفه بیمارستان در حاشیه همایش مجریان برتر ارتقاء هتلینگ
 • 	بازدید وزیر بهداشت از غرفه بیمارستان در حاشیه همایش مجریان برتر ارتقاء هتلینگ بازدید وزیر بهداشت از غرفه بیمارستان در حاشیه همایش مجریان برتر ارتقاء هتلینگ

 

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، در حاشیه برگزاری همایش تقدیر از مجریان برتر ارتقاء کیفیت هتلینگ بیمارستانهای دولتی که روز دوشنبه 27 مهرماه در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر هاشمی وزیر بهداشت و هیات همراه از غرفه توانمندی های بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بازدید نمودند.