بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار


به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جشنواره ملی تقدیراز مجریان برتر برنامه ارتقاء کیفیت هتلینگ با حضور وزیر بهداشت روز دوشنبه 27 مهر ماه 1394 در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

دكتر حسن هاشمي وزیر بهداشت در این همايش، ضمن قدرداني از دست‌اندركاران اين همايش اظهار داشت: اين همايش براي قدرداني از كساني است كه با ارائه تلاش و خدمات باكيفيت ضمن حفظ حقوق شهروندي احترام بيماران را نيز نگه می دارند.

وي گفت: همانگونه كه هريك ازماانتظارداريم درمراجعه به مراكزدرماني، خدمات مناسبي دريافت نماییم و مورد احترام قرار گيريم، بيماران نيز همين انتظار را دارند و در اين صورت است كه مردم از عملكرد كادر درماني و بيمارستان‌ها راضي خواهند بود.

مقام عالی وزارت در ادامه ضمن تأكيد بر لزوم مراقبت و نگهداري از اموال بیت المال در بيمارستان‌ها تصريح كرد: يكي ازاشكالات دستگاه‌هاي دولتي،عدم مراقبت از وسايل و تجهيزات است؛ حال آنكه اين وسايل بيت‌المال بوده و بايد دقت بيشتري در مراقبت و نگهداري از آنها داشته باشيم.

وزير بهداشت توسعه بخش اورژانس را گام بعدي برنامه ارتقاء كيفيت هتلينگ دانست و گفت: اورژانس به عنوان خط اول بخش درمان بايد به طور جدي مورد توجه باشد، زيرا بسياري از مراجعات به این بخش است و بايد مجرب‌ترين پزشكان، پرستاران، نيروهاي خدماتي و امكانات و تجهيزات پزشكي در اين بخش ارائه شودتا علاوه بر ايجاد رضايت بيماران از ارائه خدمات مناسب، از بسياري از مشکلات بعدي جلوگيري ‌كند.

گفتنی است در این مراسم ضمن برپایی غرفه های نمایشگاهی، از مجریان برتر برنامه ارتقاء کیفیت هتلینگ در بیمارستانهای دانشگاهی تقدیر گردید.

در این جشنواره، بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا موفق به اخذ رتبه برتر در ارتقاء كيفيت هتلينگ دربین 570 بیمارستان مجری طرح ارتقاء هتلینگ درکشورشد .