بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، در تاریخ 9/8/94 جلسه ای با حضور دكتر ضیایی  معاون درمان (مسئول واحدامورمتخصصین)با ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، مدیرداخلی، مسئولین درمانگاه های فاطمیه و ولیعصر(عج) و اتاق عمل در محل معاونت درمان برگزار گردید و درخصوص شروع به كار،محل اسكان و برنامه متخصصان جدید الورود در درمانگاه هاو اتاق عمل بحث و تبادل نظرگردید .