بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

" من احیاها فکانما احیاالناس جمیعا "(آیه32 سوره مائده)
هرکس نفسی راحیات بخشد، مثل آن است که همه ی مردم راحیات بخشیده است .

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، باموافقت خانواده مرحوم محمدمهدی فتحی پور ، نوجوان 18 ساله فسایی که براثر سانحه تصادف موتورسیکلت در تاریخ 6/8/94، دچار مرگ مغزی شده بود،امروز دوشنبه 11/8/94 ، عمل جراحی برداشتن2 کلیه، پانکراس وکبد ایشان ،دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا و با همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد .
گفتنی است : این هشتمین اهداء عضو در سال 1394در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا می باشد که به 4هموطن بیمار، زندگی دوباره می بخشد.