بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

پیرو اجرای طرح باز توزیع درآمد اختصاصی و پرداخت مبتنی بر عملکرد، با حضور مهندس معنوی، مسوول اداره تعرفه و سیاست گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه ، اعضاء گروه اجرایی دانشگاهها ، هیات های اجرایی بیمارستانهای لار ، گراش ، جهرم و فسا در سالن روزبهان دانشگاه علوم پزشکی فسا تشکیل جلسه دادند .

در این جلسه دکتر علیرضا عسکری ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا ، بخشی از موفقیتها و چالشهای موجود در طرح تحول سلامت را برشمردند.

در ادامه مسئول اداره تعرفه وسیاست گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن مرور اصول دستورالعمل پرداخت مبتنی برعملکرد، به سوالات اعضای هیات های اجرایی بیمارستانها پاسخ گفتند .

گفتنی است دراین جلسه یک روزه، 25درصد مصوبات جدید توسط کار گروههای اجرایی دانشگاههای فوق الذکر مورد تائید قرار گرفت.