بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به  گزارش روابط عمومی بیمارستان، دکتر شکوهیان، ریاست بیمارستان و آقای کریم زاده، مدیر داخلی بیمارستان، در نشستی صمیمی باجناب آقای بهرام سعیدی پور، ریاست اداره ثبت واحوال شهرستان فسا، در خصوص پاره ای از مسائل ومشکلات به بحث و تبادل نظر پرداختند .