بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، نشست صمیمانه با مسئول وکارشناس شعبه مرکزی بیمه ایران در شهرستان فسا، جناب آقای مهندس هاشمی وسرکار خانم عابدی با مدیریت وکارشناسان درآمد این مرکز در محل دفتر ریاست برگزار گردید .

در ابتدای جلسه، آقای کریم زاده، مدیریت بیمارستان وهاشمی، مسئول بیمه در خصوص ادامه همکاری در راستای ارائه خدمات مطلوب به مددجویان وبیمه گرهاکه اکثرا از خانواده های معظم شهدا وجانبازان بودند نقطه نظرات مطرح ومشکلات بررسی گردید.

در ادامه موارد ذیل مصوب گردید :

1-    با توجه به نامه اخیر اداره بیمه ایرانیان در خصوص پیوست برخی از مستندات به اسناد بیماران، مقرر شد در مورد بیماران بستری طبق دستورالعمل ارسالی آن اداره، اقدام شود واین اسناد توسط سرکار خانم عابدی تنظیم و ارسال گردد .

2-    در خصوص اسناد سرپایی مقرر شد پس از بررسی از نحوه ارسال اسناد توسط بیمارستان های نمازی وجهرم تصمیم گیری شود .