بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کنفرانس آموزشی " مشکلات شایع ادراری " توسط دکتر عالیوند، باهماهنگی سوپروایزرآموزشی بیمارستان، برای پرسنل اورژانس برگزار گردید .

در این دوره آموزشی، در خصوص نحوه صحیح کاتتریزاسیون و روش های پیشگیری از عفونت های ادراری بحث گردید .