بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، به مناسبت روز کتاب و کتاب خوانی، آقای کریم زاده، مدیرداخلی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با همراهی رئیس کتابخانه عمومی شهرستان، آقای فیروزی و جمعی از همکاران ایشان باحضور در بخش اطفال، در یک اقدام فرهنگی وبه منظور ترغیب وتشویق کودکان به امر کتاب وکتابخوانی، ضمن عیادت ازکودکان بستری در این بخش، مبادرت به توزیع کتاب های قصه و داستانی در بین این کودکان نمودند .