بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته دارو در تاریخ 30/8/94 ، باحضور جناب آقای دکترکوهپایه، معاون محترم آموزش و سرکارخانم دکترمحبی، معاون محترم غذا و داروی دانشگاه وکلیه اعضای درمان ومدیران ارشد در محل سالن کنفرانس بیمارستان تشکیل گردید .

گفتنی است در این جلسه در خصوص فرآیند پایش داروهای پرمصرف وپر هزینه بحث وگفتگو گردید . درپایان جلسه نیز از سرکارخانم بلاغی مسئول بخش جراحی عمومی به پاس زحمات وی، بنا به درخواست بیماران وهمراهان ایشان تقدیر وقدردانی گردید .