بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، همزمان با اربعین حسینی وعزیمت خیل مشتاقان اباعبداله الحسین (ع) به بارگاه آن امام، کادر 12 نفره درمانی در روز دوشنبه مورخ 2/9/94 از محل بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا به کشور عراق جهت ارائه خدمت به زائران اعزام گردیدند .