بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دوره آموزشی " داروهای ضد انعقاد " توسط آقای حیدری، کارشناس آموزش کارکنان، باهماهنگی سوپروایزرآموزشی بیمارستان، جهت پرسنل درمانی برگزار گردید .