بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته آمار واطلاعات بیمارستان، به ریاست جناب آقای کریم زاده، مدیریت داخلی وبا حضور اعضای کمیته در روز هشتم آذر ماه 94 تشکیل جلسه داد .