بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به نام خدای حسابگر ، حسابرس و حسابدار زمین و آسمان و هر آنچه در اوست ،هم او که افتتاحیه و اختتامیه تمام حساب ها و کتاب ها است. ترازش همیشه موزون است و موجودی هایش همواره در فزون .

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، طی مراسمی با حضورآقای کریم زاده، مدیرداخلی وسایر مدیران بیمارستان، 15آذر، روزحسابدار دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با اهدای شاخه گل وشیرینی، گرامی داشته شد .