بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، به مناسبت 16 آذر، روز دانشجو، دکترکوهپایه معاون آموزشی دانشگاه به همراه سرکار خانم فیروزی، کارشناس آموزش بالینی بیمارستان وسرکار خانم ابوالقاسمی، کارشناس دفترتوسعه مطالعات پزشکی بیمارستان و کارشناس بالینی دستیاری با حضور دربخش های مختلف بیمارستان، باتوزیع شاخه های گل و شیرینی در بین دانشجویان، این روز را گرامی داشتند .