بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

جلسه هماهنگی با معاونت درمان با حضور مدیران داخلی و سوپروایزر كنترل عفونت بیمارستان، به منظور تصمیم گیری، مدیریت و هماهنگی موارد آنفلوآنزا

آموزش پرسنل پرستاری و نیروی های خدماتی بیمارستان درخصوص بیماری آنفلوانزا

برگزاری کارگاه آموزشی جهت اینترن ها توسط متخصصین عفونی و داخلی

پیگیری و مکاتبات متعدد جهت تجهیز و آماده سازی اتاق  ایزوله تنفسی فشار منفی جهت بیماران مشكوك به آنفلوانزا و شرایط اضطراری

نصب بنر با موضوع " 6 گام کلیدی پیشگیری از آنفلوانزا"  در بیمارستان

توزیع ماسک در بخشهای مختلف بیمارستان ودر بین پرسنل، از جمله بخش های : داخلی اسکرین، بستری، رادیولوژی، اکو، ER، CCU و GYN