بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دوره آموزشی " آنفولانزا " توسط سرکار خانم دکترپورمنتصر، متخصص عفونی، در روز شنبه مورخ 28/9/94 باهماهنگی سوپروایزرآموزشی بیمارستان، جهت کلیه پرسنل برگزار گردید.

در این دوره در خصوص تعاریف ومفاهیم، راه های انتقال، روش های پیشگیری اولیه وثانویه، درمان ونکات حفاظت فردی مطالبی بیان شد که با استقبال چشمگیر پرسنل روبرو گردید .